جستارهای نوین حقوق اداری

دو فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری نشریه ای با رویکرد نوین است لذا انواع مقالات قابل پذیرش و ضوابط آن ممکن است با سایر نشریات متفاوت باشد لذا پیش از ارسال مقاله حتماً راهنمای نگارش مقاله   و نیز راهنمای تدوین مقالات و همپنین  «راهنمای ثبت نام و رود به سامانه» را مطالعه فرمایید.

 

مشخصات نشریه

* دوره انتشار : دو فصلنامه

 

شماره مجوز: 87637 مورخ 26/12/1399

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی، مطالعه موردی ، نقطه نظر، فنی و کاربردی

* رتبه مجله:  علمی

 * نرخ پذیرش مقالات: 

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر می‌گردد

*  استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : سامانه سیناوب

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین نتیجه داوری اولیه : یک ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

“This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws”.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید


https://publicationethics.org/

مقاله پژوهشی

فنی و کاربردی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان