جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی بندرعباس و هرمز و علمی کاربردی جهاددانشگاهی و نیروی انتظامی هرمزگان

2 دانشگاه تبریز

3 مدرس دانشگاه

چکیده

"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می‌باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت‌های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.

واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

..." Labor Rights of Human Resources in the Special Economic Zone; Specific Analysis of Labor Insurance ...

نویسندگان [English]

  • Abbas Kiamarsi 1
  • dara eftekhari maleki 2
  • pezhman ghafori 3

1 Azad uni

2 Tabriz university

3 teacher

چکیده [English]

Abstract

Special economic zones are areas outside the customs territory of the country that are governed by a special legal system. For example, there are special legal rules regarding the employment of human resources. One of the most important issues regarding manpower employment is the obligations that employers have towards workers' rights. Services, welfare, job security and other workers' rights are among the most important rules of law for workers. These cases are among their job rights. It should be noted that the set of legal rules guaranteeing these rights in some cases, due to unilateral protection of workers and cumbersome for employers, reduce the desire of capitalists for economic activities. And this is contrary to the goal of creating special economic zones. Therefore, in the special economic zone, which has been created in line with the growth of economic prosperity, a special labor law system prevails, which, in addition to supporting the worker, has also established exemptions for the usual duties of employers. In this study, the legal system of special economic zones is examined with an approach to the general rules of labor law, in order to depict the general outline of workers' labor rights in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower
  • Workers'؛ Insurance
  • Employers
  • Citizenship Rights
  • Economics