جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.

این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می‌گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.

در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.

براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The status of construction contracts in different types of contracts

نویسندگان [English]

  • Iraj Goalbtunchi 1
  • Koroush Jafarpour 2

1 Master of law in financial-economic ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SOUTH THEHRAN BRANCH

2 Assistant professor of department of law, faculty of law and political science ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SOUTH THEHRAN BRANCH

چکیده [English]

It is very important to know the exact legal nature of construction contracts, especially contracts based on the general conditions of Design-bid-build contracts (Publication 4311) as the most used types of contracts for the construction of infrastructure structures and facilities in the country. In this regard, examining the status of these contracts in different types and being aware of this status can lead to better and more appropriate use of these types of contracts.

Basically, these contracts are formed based on Article 10 of the Civil Law of Iran, and they are adaptable with different contracts in terms of establishment, articles, conditions and the defined obligations.

In this article, the status of these types of contracts, which are known as "contract" in Iran, have been legally scrutinized in terms of history, longevity and continuing of contract, effect, condition, subject, performance of contract, formalities and taking possession.

Based on the scrutiny of above-mentioned construction contracts, especially design-bid-build contracts, which are contracts of an indefinite type, irrevocable by the contractor, revocable by the employer, permissible, conditional, bilateral, definite, formality and tangible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction contracts
  • contract
  • general conditions
  • different types of contracts