جستارهای نوین حقوق اداری

مقالات قابل پذیرش در فصلنامه:

فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری همان گونه که از نامش هویداست نشریه ای با رویکرد چاپ یافته های نظری و کاربردی نوین در حوزه حقوق اداری و مطالعات میان رشته ای با نگاهی نقادانه است  هدف اصلی از چاپ این نشریه استفاده از دانش و یافته های کاربردی پژوهشگران، اساتید، قضات و وکلا و نقد رویه های موجود می باشد لذا بر خلاف سایر نشریات پژوهشی از پذیرش مقالات صرفاَ نظری امتناع نموده و درادامه تلاش شده است تا با کاستن از الزامات شکلی دست و پاگیر بوروکراسی محوز زمینه چاپ جستارهای علمی قضات و وکلای دادگستری فراهم گردد . پذیرش و چاپ جستارهای مبتنی بر یافته های کاربردی قضات، وکلا و پژوهشگران از رویه قضایی، رویه اداری، نقد دکترین حقوقی ازطریق نقد کتب و مقالات منتشر شده در اولویت این فصلنامه قرار دارد.

 هیات تحریریه فصلنامه مطابق با آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تهیه شکل جدید شیوه ­نامه نگارش مقالات کرده که به شرح ذیل در اختیار حقوقدانان و پژوهشگران قرار می ­گیرد. موجب امتنان است که حقوقدانان و پژوهشگران محترم مطابق با شیوه ­نامه جدید، مقالات تألیفی خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

     در شیوه­ نامه جدید، قالب­ های موجود برای نگارش مقاله به 6  مورد نقد موضوعی رویه قضایی و تهافت رویه های موجود ، نقد رأی محور  ، نقد مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریات معتبر، نقد قوانین و مقررات ، نقد کتب مطرح علمی در حوزه حقوق اداری و آسیب شناسی رویه های اداری  تقسیم می­ شوند.  همچنین مطابق با آیین­ نامه وزارت علوم، مقالات تألیفی باید تحت عنوان مقالات ، پژوهشی ، کاربردی، نقطه­ نظر و کوتاه نگاشته شوند. بر همین اساس نقد رویه قضایی به صورت پژوهشی، نقد رأی محور  ، نقد مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریات معتبر، نقد قوانین و مقررات و نقد کتب مطرح علمی در حوزه حقوق اداری در قالب نقطه نظر نگاشته می ­شوند.

رویکرد این نشریه، چاپ و نشر مقالات نقد متون و آرای قضایی در حوزه حقوق اداری است؛ البته نه به معنای متداول Book Reviews، بلکه نقدی که مناسب چاپ در یک نشریه علمی باشد و قواعد شکلی، روشی و محتوایی چنین مقالاتی را رعایت نموده باشد؛ بنابراین مقالات ارسالی برای کسب نمرۀ مناسب جهت چاپ و نشر در این نشریه، بهتر است دربردارندۀ بخش‌ها و مشخصات ذیل باشد:

 

کلیات:

1- حجم مقالات تألیفی که برای این فصلنامه در نظر گرفته شده است مطابق با استانداردهای بین­ المللی می­ باشد لذا نویسندگان محترم لزوماً حجم کلمات (نقطه نظر و مطالعه موردی حداقل 4000 حداکثر 7000 و پژوهشی حداقل 5000 و حداکثر 8000)  درنظر گرفته شده برای هر نوع از مقالات را مورد نظر خویش قرار دهند.

2- مقالات این فصلنامه لزوماً باید مشتمل بر مشخصات مقاله و نویسندگان، چکیده، بدنه مقاله، نتیجه و منابع و مآخذ ‌باشد.

3- در تمامی اقسام از مقاله ها ابتدائاً عنوان مقاله درج گردیده و سپس در خط زیرین، نام نویسنده(ها) ذکر می‌گردد. همچنین سمت و درجه علمی نویسنده(ها)، آدرس ایمیل نویسنده مسئول در پاورقی نوشته شود. لکن فایل اصلی می بایست فاقد نام نویسسندگان باشد.

4- در استناد به آراء، اصل متن دادنامه  به‌عنوان پیوست مقاله ارسال گردد.

5- تعداد کلمات رأی­ ها به هیچ عنوان در حجم مقاله محاسبه نخواهد شد.

6- نویسندگان محترم ملزم به رعایت قواعد نگارشی بوده و در خصوص بدنه مقاله مکلف به تقسیم ­بندی موضوعات با ارائه عنوان (سرتیتر) می­ باشند.

انواع مقالات قابل پذیرش

قالب ­های موجود برای نگارش مقاله به 6 مورد ذیل تقسیم می گردد:

الف) نقد رویه قضایی(پژوهشی)

 1. هدف این دسته از مقالات بررسی موضوع واحد در آئینه آراء مختلف است؛ لذا حداقل استناد به سه رأی مشابه در بیان موضوع، الزامی خواهد بود.
 2. حجم مقاله حداقل 5000 و حداکثر 8000 کلمه خواهد بود.
 3. نویسنده باید به ضرورت، اهمیت و دلایل لزوم بررسی آراء مورد بررسی از طریق طرح یک یا چند سؤال یا به طرق دیگر در چکیده یا مقدمه مقاله اشاره نماید.
 4. نویسنده باید به مبانی رأی و رفع ابهامات با ارائه تحلیل و استدلال بپردازد و مطالب و موضوعاتی را که دارای ابهام یا سکوت هستند، آن سکوت یا ابهام را با ارائه دیدگاه خود برطرف نمایند.
 5. مطالب نگاشته شده باید نسبت به تحقیقات پیش پرداخته نوآوری داشته و مطالب جدیدی به ادبیات حقوقی موجود بیافزاید.
 6. پیشنهاد می­ شود در این نوع از مقالات آرایی مورد استناد قرار گیرند که در خصوص موضوع واحد اختلاف در رویه وجود داشته باشد.

ب) نقد رأی ­­محور (مطالعه موردی):

این نوع از مقالات شامل نقد و تحلیل آراء محاکم داخلی و خارجی می­ باشد.

ب1) نقد رأی ­محور فارسی:

 1. هدف این دسته از مقالات بررسی تفصیلی یک یا چند رأی بوده و محوریت در شیوه نگارش نقد، متن آراء خواهد بود.
 2. حجم مقاله حداقل 4000 و حداکثر 7000 کلمه خواهد بود.
 3. نویسنده بایستی ابتدائاً مختصری از گردش­کار و جریان رسیدگی را بیان کند.
 4. نویسنده باید به نقد مبانی صدور رأی و جهات موضوعی و حکمی دادنامۀ صادره پرداخته و نظرات خود را در تأیید یا رد استنادها و استدلال‌های قضات بیان می‌کند.
 5. در این نوع از مقالات امکان بررسی رویه قضایی نیز وجود دارد.

ب2) ـ نقد رأی­ محور خارجی

 1. در این نوع از نقد، تنها رأی یا آراء خارجی برگردان شده در متن درج می­گردد و رأی خارجی در فایل ضمیمه به پیوست ارسال می­ گردد.
 2. حجم مقاله با احتساب متن فارسی برگردان شده حداقل 4000 الی 7000 کلمه می ­باشد.
 3. در این نوع از مقالات نویسنده باید به بررسی و تحلیل رأی پرداخته و در صورت اقتضا تشابهات و تفاوت­ های موجود میان رأی مورد بررسی و رأی یا آراء داخلی بپردازد.
 4. نویسنده در پایان بایستی به ارائه دیدگاه خود در خصوص نتایج حاصل از بررسی رأی خارجی بپردازد.

ج ـ نقد کتاب (پژوهشی):

 این نوع مقالات به نقد کتب منتشر شده در حوزه حقوق اداری و مطالعات وابسته می پرازند. و می بایست شامل قسمت های ذیل باشد

 1. معرفی کتاب

 مطلوب است معرفی کتاب در مقالات علمی- پژوهشی مفید، مختصر و اجمالی باشد و ابعاد مختلف شکلی و محتوایی کتاب را در برگیرد که در این صورت می‌تواند امتیاز لازم را به خود اختصاص دهد.  طولانی بودن معرفی کتاب در مقالات علمی-پژوهشی و اختصاص بخش اعظم مقاله به آن، باعث کسر امتیاز مقاله می­شود.

 1. نقد روشی

 در قسمت بررسی روشی اثر، همراه با ذکر موارد و نمونه‌های نقد روشی، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به چهارچوب نظری و روش‌شناسی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به انسجام نظری و منطق درونی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به تناقض‌های نظری و روشی متن؛

-     پرداختن مقاله به تطابق روش‌شناسی اثر با موضوع و شیوه طرح آن.

 1. نقد شکلی

در قسمت بررسی شکلی اثر، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-    پرداختن مقاله به رعایت قواعد عمومی و نگارشی؛

-    پرداختن مقاله به  جامعیت صوری اثر و میزان بهره‌گیری از ابزارهای علمی (از فهرست مطالب تا نمایه).

-    پرداختن مقاله به نحوه کیفیت چاپ و نشر و شکل ظاهری اثر نقدشده؛

-    پرداختن مقاله به مقایسه شکلی اثر با آثار مشابه.

 1. نقد محتوایی

در قسمت بررسی محتوایی اثر، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به نحوه نظم منطقی و انسجام اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به اعتبار و کفایت منابع اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به دقت در استنادات و ارجاعات و توجه به اصول منبع‌دهی؛

-     پرداختن مقاله به نحوه نقد و بررسی و تحلیل‌های علمی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به روزآمدی اطلاعات و نوآور‌ی‌های اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به تناسب و جامعیت موضوعی و محتوایی اثر با اهداف و نیازهای آموزشی، درسی و سرفصل‌های مصوب؛

-     پرداختن مقاله به هماهنگی اثر با مبانی و نگرش اسلامی.

 1. کمیت و کیفیت منابع

در نشریات علمی، بهره‌گیری از منابع بسیار و همین‌طور دست اول و به‌روز بسیار مهم است. رجوع به کتاب‌های بنیادی و نیز مقالات جدید حوزه موردنظر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 1. میزان ارجاعات و استنادات

علاوه بر بهره‌گیری از منابع مناسب، نحوه و میزان ارجاع‌دهی مقاله نیز حائز اهمیت است. ارائه استنادهای مناسب ذیل بیان موارد نقد، اثرگذاری آن نقد را دوچندان خواهد کرد.

د) نقد مقاله ( نقطه نظر)

 این نوع مقالات به نقد کتب منتشر شده در حوزه حقوق اداری و مطالعات وابسته می پرازند. و می بایست شامل قسمت های ذیل باشد

 1. معرفی مقاله

 معرفی مقاله، مختصر و اجمالی باشد و ابعاد مختلف شکلی و محتوایی کتاب را در برگیرد که در این صورت می‌تواند امتیاز لازم را به خود اختصاص دهد. معرفی باید به نحوی باشد که ضرورت و اهمیت پرداختن به این ماله را توجیه نماید لکن  طولانی بودن معرفی مقاله در مقالات علمی-پژوهشی و اختصاص بخش اعظم مقاله به آن، باعث کسر امتیاز مقاله می­شود.

 1. نقد روشی

 در قسمت بررسی روشی اثر، همراه با ذکر موارد و نمونه‌های نقد روشی، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به چهارچوب نظری و روش‌شناسی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به انسجام نظری و منطق درونی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به تناقض‌های نظری و روشی متن؛

-     پرداختن مقاله به تطابق روش‌شناسی اثر با موضوع و شیوه طرح آن.

 1. نقد شکلی

در قسمت بررسی شکلی اثر، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-    پرداختن مقاله به رعایت قواعد عمومی و نگارشی؛

-    پرداختن مقاله به  جامعیت صوری اثر و میزان بهره‌گیری از ابزارهای علمی (از فهرست مطالب تا نمایه).

-    پرداختن مقاله به نحوه کیفیت چاپ و نشر و شکل ظاهری اثر نقدشده؛

-    پرداختن مقاله به مقایسه شکلی اثر با آثار مشابه.

 1. نقد محتوایی

در قسمت بررسی محتوایی اثر، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به نحوه نظم منطقی و انسجام اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به اعتبار و کفایت منابع اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به دقت در استنادات و ارجاعات و توجه به اصول منبع‌دهی؛

-     پرداختن مقاله به نحوه نقد و بررسی و تحلیل‌های علمی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به روزآمدی اطلاعات و نوآور‌ی‌های اثر نقدشده؛

 1. کمیت و کیفیت منابع

در نشریات علمی، بهره‌گیری از منابع بسیار و همین‌طور دست اول و به‌روز بسیار مهم است. رجوع به کتاب‌های بنیادی و نیز مقالات جدید حوزه موردنظر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 1. میزان ارجاعات و استنادات

علاوه بر بهره‌گیری از منابع مناسب، نحوه و میزان ارجاع‌دهی مقاله نیز حائز اهمیت است. ارائه استنادهای مناسب ذیل بیان موارد نقد، اثرگذاری آن نقد را دوچندان خواهد کرد.

ه ) نقد متون قانونی ( پژوهشی و نقطه نظر)

این نوع مقاله به نقد و آسیب شناسی قوانین تصویب شده یا طرح ها و لوایح در دست بررسی در حوزه حقوق اداری و نیز مقررات مربوط می پردازد. و می بایست شامل قسمت های ذیل باشد.

 1. معرفی قانون

 معرفی مقاله، مختصر و اجمالی باشد و سوابق، زمینه ها و اهداف تصویب قانون را در برگیرد معرفی باید به نحوی باشد که دیدی کلی از محتوای قانون و بخش های آن را برای خواننده تبیین نماید لکن  طولانی بودن معرفی مقاله در مقالات علمی-پژوهشی و اختصاص بخش اعظم مقاله به آن، باعث کسر امتیاز مقاله می­شود.

 1. نقد شکلی

 در قسمت بررسی شکلی اثر، همراه با ذکر موارد و نمونه‌های نقد روشی، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به زمینه های نظری  اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به انسجام نظری و منطق درونی قانون ی مقرره؛

-     پرداختن مقاله به تناقض‌های نظری قانون.

-    پرداختن مقاله به رعایت قواعد عمومی و نگارشی؛

-    پرداختن مقاله به  جامعیت صوری اثر و میزان بهره‌گیری از داده های علمی و کارشناسی

 1. نقد محتوایی

در قسمت بررسی محتوای قانون، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به نظم منطقی و انسجام قانون؛

-     پرداختن مقاله به رعایت قوانین بالادستی

-     پرداختن مقاله به کارایی و اثربخشی قانون؛

-     پرداختن مقاله به انطباق قانون بر ارزش های اجتماعی؛

-     پرداختن مقاله به روزآمدی و پویایی قانون؛

و) آسیب شناسی رویه های اداری  ( کاربردی، فنی و ترویجی)

در این نوع مقاله نویسنده می تواند رویه های اداری ، اجرایی، مالیاتی، دادرسی شبه قضایی، شهرداری و غیره را با نگاه آسیب شناسی معرفی نموده و سپس مورد نقد قرار دهد. برای نیل به این هدف نویسنده پس از بیان چکیده و مقدمه باید با ذکر مصادیقی از مقررات قانونی اعم از بخشنامه ، آین نامه ، دستورالعمل ، مکاتبات اداری و ... وجود رویه موجود را اثبات نموده و سپس بر رویه موجود را در بوته انطباق با قوانین عادی و اسناد بالادستی، کارآیی و اثربخشی،  و رعایت حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد.

 

 

*برای مطالعه بیشتر می­‌توانید به فایل  «شرایط شکلی نگارش و انتشار مقاله »  مراجعه نمایید.