جستارهای نوین حقوق اداری

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 43
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 14

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 6990
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 44 %