جستارهای نوین حقوق اداری

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 32
تعداد پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش 10

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 2500
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 34 %