جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

چکیده

گسترش فضای سبز شهری به مثابه یکی از نمودهای حمایت از حق بر محیط زیست سالم از یک سو و لزوم احترام به حقوق مالکانه اشخاص بر مبنای اصل تسلیط از سوی دیگر شاید مهمترین چالش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های مرتبط با فضای سبز شهری می‌باشد. این که دیوان به کدام سو متمایل شده است مهم‌ترین پرسش در این حوزه است؛ توسعه دسترسی به فضای سبز به عنوان یکی از محورهای عدالت زیست محیطی را مرجح دانسته یا حامی حقوق مالکانه اشخاص بوده است، یا اصولاً توانسته است در آشتی این دو توفیقی بدست آورد. در این نوشتار کوشش می‌گردد بدین پرسش و پرسش‌های مشابه با عنایت به رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی درخور و مفید فایده داده شود. در کنار این مسئله که ورود دیوان به مسائل ماهوی را ایجاب می‌کند، دسته دیگر آراء مسائل شکلی را مد نظر قرار داده و از این منظر به دادرسی اداری پرداخته‌اند که بررسی و تحلیل این دست آراء نیز در این مقال مورد توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Urban green space in the light of the unity of opinion of the Court of Administrative Justice

نویسنده [English]

  • yavar shaabani

Master of Public Law, Islamic Azad University, Maroodasht Branch

چکیده [English]

The expansion of urban green space as a manifestation of the protection of the right to a healthy environment on the one hand and the need to respect the property rights of individuals based on the principle of domination on the other hand is perhaps the most important challenge of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. . The most important question in this area is which way the Court has leaned; The development of access to green space as one of the pillars of environmental justice has been preferred or advocated for the property rights of individuals, or in principle has been able to achieve reconciliation between the two. In this article, an attempt is made to give a suitable and useful answer to these and similar questions by considering the procedure of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. In addition to the fact that the court requires the entry of substantive issues, other categories of opinions have considered formal issues and from this perspective have conducted administrative proceedings, the study and analysis of such opinions is also considered in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Green Space
  • Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran
  • Change of Use of Green Space
  • General Board of the Court of Administrative Justice
  • Principle of Dominance