جستارهای نوین حقوق اداری

آ

ا

 • ارجمند، سید امیرمحمد آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 229-256]

 • استوارسنگری، کورش حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-34]

 • اسداله‌نژاد رنجبر، آرزو آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 229-256]

 • اسدی اوجاق، نادر آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-76]

 • افشاری، فاطمه دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • اکبری، مینا دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • الهامی طالشمیکائیل، پژمان رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

ب

 • بیدار، زهرا چالش‌های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]

ج

 • جلالی، محمد آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

ح

 • حسنوند، محمد حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • حسنوند، مهدی حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

 • حسینی، محمد جواد حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • حق پناهان، زهره حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

خ

 • خدایاری، زهرا بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 152-175]

 • خسروی، حسن حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • خسروی، سید سجاد آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-92]

د

 • دبیرنیا، علیرضا چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

ر

 • رفیعی، محمدرضا صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-151]

 • رفیعی، محمدرضا دشواری‌های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 227-247]

س

 • سعادتی راد، بهروز واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

ش

 • شریفی مقدم، میلاد حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

 • شمس آبادی، یاسر صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-151]

 • شیبانی، عادل چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

ع

 • عصمتی، زینب امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

 • علیزاده، یعقوب رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

 • علی محمدیان، علیرضا واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

غ

 • غفوری، پژمان بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 212-228]

ف

 • فتحی، یونس واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

ک

 • کرمی، حامد بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 152-175]

 • کرمی، حامد امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

م

 • متقی، سید محمدرضا امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-42]

 • محسن زاده، آزیتا آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

 • محسنی، حسن اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 299-336]

 • محمودوند، مسعود حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

 • محمودی، جواد آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-76]

 • مشهدی، علی نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • مصطفی ماهیدشتی، زینب چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 176-189]

 • میراحمدی، فاطمه تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

ن

 • نجفی، نیما مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 279-303]

و

 • واحدی، ذبیح الله تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

ه

 • هداوند، مهدی آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 229-256]