جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه‌فرد است. این هیئت عمومی که می­تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل‌توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت­سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی‌ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت‌سازی اجرای قانون در کشور را می­پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می‌شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می­رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می‌تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این‌که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می­تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می­تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity of the decision of the General Board of the Court of Administrative Justice in judicial authorities and the General Board of the Supreme Court

نویسنده [English]

  • hasan mohseni

Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

The jurisdiction of the General Board of the Court of Administrative Justice is a unique jurisdiction in terms of issuing judgments, according to the law. This general board, which can issue a unanimous decision, a decision to create a procedure, and a decision to cancel, has found a significant role and place in our legal system, especially in the sources of administrative law and legal uniformity in this field. All the words in this article are about the value of these votes in judicial authorities; The authorities, together with the Administrative Court of Justice, are under the supervision of the Supreme Court, which ensures the correct implementation of the law in the courts and the uniformity of the implementation of the law in the country. On this basis, if a decision is issued by the General Board of the Administrative Court of Justice, especially a decision that is unanimous and establishes a procedure, the question arises as to what its value is in judicial authorities. It can be seen that the decision of the General Board of the Administrative Court of Justice is valid as a legal document and argument that can be arranged and effective, which may or may not create persuasion, but if this decision is in conflict with a decision of the judicial authorities or that the authorities Judiciary by referring to this judgment and a similar or different interpretation, have a conflict of opinions, although there is no authority in the laws to resolve the conflict between the judgment of the judicial authority and the opinion of the general panel of the Court of Justice, the only authority that can resolve this conflict is the general panel of the Supreme Court. is the country This general board can end this dispute by issuing a unanimous vote. This result has been considered in several unanimous decisions of the Supreme Court in the form of a judicial approach and solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argument
  • persuasion
  • interpretation
  • the decision of the general board
  • the supremacy of the Supreme Court