جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

چکیده

قانون‌گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش‌بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت‌های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت‌های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم‌الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن‌ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می‌تواند آسیب‌های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه‌های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The competent authority to oppose the public law to the final decisions of the labor courts

نویسنده [English]

  • nima najafi

Member of Young and Elite Researchers Club of Islamic Azad University, Abhar Branch.

چکیده [English]

In order to deal with any individual dispute between an employer and a worker or intern that is caused by the implementation of this law and other labor regulations, internship contracts, workshop agreements or collective labor agreements, the Iranian legislature has first foreseen the process of resolving the dispute by compromise, and in case of failure As a result, the handling of these disputes is under the jurisdiction of the Labor Law Boards. The primary judicial authority to deal with these disputes is the resolution board, and its appeal authority is the dispute resolution board. The opinions of the aforementioned boards are final and enforceable with the quality mentioned in Article 159 of the Labor Law, and appeals to them are also under the jurisdiction of the Administrative Justice Court with reference to Article 10, Paragraph 2 of the Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice approved in 1392. After the issuance of unanimous opinions 602 and 699 of the General Board of the Supreme Court, a challenge arose with the theme of which authority has the authority to deal with the objection of public law persons to the definitive opinions of the judicial authorities. Considering that an inappropriate response to the aforementioned challenge can cause serious damage to the administrative judicial authorities and the judicial system of justice, in this regard, this article intends to examine the general legal principles, laws, unanimous opinions, advisory opinions of the legal department of the judiciary and The opinions of the general courts of justice should provide a scientific and appropriate answer to this question. The conclusion of this article, from the author's point of view, is that the Administrative Court of Justice has the absolute authority to deal with the claims of Article 10, Clause 2 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice; In other words, in the case of public law persons' objection to the final decisions of the labor judicial authorities, handling this issue is also under the jurisdiction of the Administrative Court of Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Law Persons
  • Court of Administrative Justice
  • Labor Law
  • Judicial Authorities