جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

طلبه و دانشجو

چکیده

قانون اساسی در بسیاری از کشورها وجود دارد و هرکدام بر پایه اصول و ارزش هایی بنا شده اند، قانون اساسی کشور ما بر دو محور جمهوریت و اسلامیت وضع شده است. قوه قضائیه با توجه با وظایفی که از سوی قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل مشکلات قضائی و همچنین دفاع از حقوق عامه مردم در جامعه است، به نظر می رسد قوه قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این مسئولیت ها نیست و اشکالاتی بر قانون اساسی در این حوزه وجود دارد. لذا برای توجه به اصلاح قانون اساسی و عملکرد بهتر قوه قضائیه ضروری است به آسیب شناسی قضائی قانون اساسی پرداخته شود. در این پژوهش که با تحلیل و تطبیق قانون اساسی با وضعیت موجود کشور نگارش یافته آسیب شناسیِ قوه قضائیه در دو قسم ساختاری و مفهومی بررسی شده است و برای ضعف های شناسایی شده راهکار هایی که به نظر نگارنده مفید بوده اند، ارائه گشته است و بیان شده که عدم توجه به دو بخش «نظارت» و « اجراء» منجر به عملکرد ضعیف کشور در برخی از امور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Judicial pathology of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • seyed sajjad khosravi

student and researcher

چکیده [English]

The constitution exists in many countries and each of them is based on principles and values. The constitution of our country is based on the two axes of republic and Islam. Given the tasks assigned to it by the constitution, the judiciary is responsible for achieving justice, resolving judicial problems, and defending the public rights of the people in society. It seems that the judiciary alone is capable of fulfilling These are not responsibilities and there are problems with the constitution in this area. Therefore, in order to pay attention to the constitutional amendment and the better functioning of the judiciary, it is necessary to address the judicial pathology of the constitution. In this study, which has been written by analyzing and adapting the constitution to the current situation in the country, the pathology of the judiciary has been studied in two types: structural and conceptual. Lack of attention to the two parts of "monitoring" and "implementation" has led to poor performance of the country in some matters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Constitution
  • Pathology
  • Judiciary