جستارهای نوین حقوق اداری

آ

 • آسیب شناسی آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-92]

 • آیین‌نامه امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-42]

 • آیین‌نامه داخلی امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-42]

 • آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-42]

ا

 • اجرای احکام چالش‌های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]

 • اچ. ال. ای هارت حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • اخراج تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

 • اداره‌ها حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

 • استدلال اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 299-336]

 • اشخاص حقوق عمومی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 279-303]

 • اصل 141 قانون اساسی بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 212-228]

 • اصل برابری آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

 • اصل برابری اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی با نگاهی به تاریخ معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اصل تسلیط فضای سبز شهری در پرتو آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]

 • اصل حسن نیت اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی با نگاهی به تاریخ معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعمال اداری حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-34]

 • اقسام مختلف عقود جایگاه قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در اقسام مختلف عقود [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقناع اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 299-336]

 • انتقال سوابق بیمه‌ای امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

 • ایثارگران بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 152-175]

 • ایران آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-76]

ب

 • بازنشستگی تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

 • بورس اوراق بهادار واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

 • بیمه اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی با نگاهی به تاریخ معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پیمان جایگاه قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در اقسام مختلف عقود [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تئوری حقوقی حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • تامین اجتماعی اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی با نگاهی به تاریخ معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تشخیص صحیح موضوع دعوا دشواری‌های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 227-247]

 • تصرفات مالکانه خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا دشواری‌های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 227-247]

 • تعدد مشاغل بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 212-228]

 • تعیین صحیح هنجار حقوقی دشواری‌های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 227-247]

 • تغییر کاربری فضای سبز فضای سبز شهری در پرتو آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]

 • تفسیر اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 299-336]

 • تفسیر صحیح هنجار حاکم دشواری‌های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 227-247]

 • تکنولوژی شرکت‌های چند ملیتی و ارتقا تکنولوژی در صنعت نفت ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تملک آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

ج

 • جنگل ریشه یابی زمینه‌های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل‌ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل) [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حق بر تجدیدنظرخواهی چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

 • حق بر دادرسی اداری حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • حقوق اداری حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • حقوق اساسی رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

 • حقوق استخدامی بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 152-175]

 • حقوق استخدامی آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-76]

 • حقوق استخدامی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

 • حقوق بشر رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

 • حقوق بشر حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • حقوق شهروندی رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

 • حقوق عامه دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • حقوق عامه آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع [(مقالات آماده انتشار)]

 • حقوق عمومی حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • حقوق و مزایا چالش‌های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]

 • حکمرانی مطلوب ریشه یابی زمینه‌های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل‌ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • حوزه ابتدایی خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دادرسی رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

 • دادرسی واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

 • دادرسی اداری دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • دادرسی اداری چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

 • دادرسی اداری نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • دادرسی بهینه و منصفانه چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

 • دادرسی عادلانه تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

 • دادستان اداری دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • دادگاه اروپایی اتحادیه‌ی اروپا حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • دادگاه عمومی حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-34]

 • دادگاه‌ها حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

 • دانش فنی شرکت‌های چند ملیتی و ارتقا تکنولوژی در صنعت نفت ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • دعاوی ابطال مقررات صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-151]

 • دعاوی اداری حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • دوره‌ی اصلاحات نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • دوره‌ی تجربه نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • دوره‌ی تقلیدی نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • دوره‌ی تکامل عدالت اداری نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • دوگانگی خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • دومرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

 • دیوان عدالت اداری بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 152-175]

 • دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 279-303]

 • دیوان عدالت اداری حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-34]

 • دیوان عدالت اداری دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • دیوان عدالت اداری چالش‌های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]

 • دیوان عدالت اداری حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه‌ی اروپا [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 176-200]

 • دیوان عدالت اداری امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

 • دیوان عدالت اداری نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • دیوان عدالت اداری آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذینفع آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رأی هیئت عمومی اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 299-336]

 • روش‌شناسی فلسفه قانون حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • رویه قضایی چالش‌های رسیدگی دومرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 201-224]

ز

 • زندان آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-76]

س

ش

 • شایسته سالاری بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 212-228]

 • شرایط عمومی پیمان جایگاه قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در اقسام مختلف عقود [(مقالات آماده انتشار)]

 • شرکت‌های چندملیتی شرکت‌های چند ملیتی و ارتقا تکنولوژی در صنعت نفت ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • شغل بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 212-228]

 • شهرداری آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

 • شورای اسلامی شهر امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-42]

 • شورای عالی استان‌ها امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-42]

 • شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فضای سبز شهری در پرتو آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صدور آرای وحدت رویه صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-151]

 • صلاحیت حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-34]

 • صندوق بازنشستگی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

 • صنعت نفت شرکت‌های چند ملیتی و ارتقا تکنولوژی در صنعت نفت ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عالی بودن دیوان عالی اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 299-336]

ف

 • فساد اداری ریشه یابی زمینه‌های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل‌ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • فضای سبز شهری فضای سبز شهری در پرتو آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قانون آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-92]

 • قانون اساسی آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-92]

 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 176-189]

 • قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 125-151]

 • قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

 • قانون شورای دولتی نیم‌نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 337-350]

 • قانون کار مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 279-303]

 • قانون مدیریت خدمات کشوری چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 176-189]

 • قدرت و صلاحیت سیاسی حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • قدرت و صلاحیت قانونی حقوق عمومی در مفهوم قانون [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-171]

 • قرارداد EPC آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 229-256]

 • قرارداد اداری چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 176-189]

 • قرارداد پیمانکاری آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 229-256]

 • قراردادهای پیمانکاری جایگاه قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در اقسام مختلف عقود [(مقالات آماده انتشار)]

 • قوه قضائیه رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 190-211]

 • قوه قضائیه آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-92]

 • قیمت روز آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

ک

 • کارمند آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-76]

م

 • مالکیت آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

 • مجازات تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 257-278]

 • مجهول المالک خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • محیط زیست ریشه یابی زمینه‌های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل‌ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدیریت ادعا آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 229-256]

 • مراجع اختصاصی اداری واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

 • مراجع حل اختلاف واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 269-297]

 • مراجع دادرسی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 279-303]

 • مستثناء جمع مشاغل بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 212-228]

 • مستخدم چالش‌های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]

 • مطالبات مالی چالش‌های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-80]

 • مطالبه‌ی بها آسیب‌شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه‌ی بهای املاک تملک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-123]

 • مقررات‌گذاری مطلوب ریشه یابی زمینه‌های وقوع فساد اداری در مقررات گذاری در حوزه جنگل‌ها (مطالعه تطبیقی ایران و برزیل) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقطع تحصیلی بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 152-175]

ن

 • نظارت قضایی حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

 • نظارت قضایی دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟. [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 37-59]

 • نظام اداری امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 249-267]

 • نفع شخصی آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وابستگی خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • واحد دولتی حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-34]

 • واژگان کلیدی: ساختار حکومت حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-124]

ه