جستارهای نوین حقوق اداری

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 16
تعداد پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش 2

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 9
تعداد مشاهده مقاله 479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 56 %